De toolbar

Pencil

Dit is als het ware een potlood waarmee je vrij kan tekenen.
Je kan de kleur wijzigen door de Stroke color te wijzigen.

Klik op de penciltool in de toolbox.

Kies een stroke color in de Modifier tray.

In de modifier tray vind je 3 verschillende Pencil modes

·          Straighten: alles wordt afgevlakt en rechtgetrokken.

·          Smooth: alles wordt vloeiender

·          Ink: alles wordt zo nauwkeurig mogelijk getoond zoals je het tekent.

Oefening

Teken een vierkant in de 3 verschillende modes.

Teken enkele figuren.  Zoals een konijn en een zeester.

 

Rectangle Tool – PolyStar Tool

Hiermee kan je rechthoeken, afgeronde rechthoeken, vierkanten en  vijfhoeken tekenen.
Een rechthoek bestaat uit 2 delen: een opvulling en een lijn er rond.
Je kan de lijnkleur wijzigen door de Stroke color te wijzigen en de opvulkleur wijzigen bij de Fill color.

Klik op de rectangle-tool in de toolbar.

Kies een stroke color en een fill color in de Modifier tray.

Kies een lijnstijl en lijndikte in het eigenschappenvenster. Ook hier kan je de stroke en fill color wijzigen.

Eventueel kan je ervoor zorgen dat de rechthoek afgeronde hoeken heeft, door in het eigenschappenvenster een getal in te typen bij de boogjes. Door het slot uit te klikken, kan je ervoor zorgen dat elke hoek ongelijk afgerond is.

Een rechthoek met afgeronde hoeken.

Nadat je al deze instellingen gedaan hebt, kan je een rechthoek tekenen op je stage.

Wanneer je dit doet terwijl je de SHIFT-toets ingedrukt houdt, krijg je een vierkant.

De punten van de hoek zijn standaard een klein beetje afgerond. Bij cap kan je kiezen voor “round” of “square” om dit af te ronden of recht te maken. Je ziet dit echter enkel als je heel fel inzoomt.

Met de PolyStar kan je vormen tekenen als sterren, vijfhoeken, enz.
Stel eerst de lijn- en opvulkleur in. Standaard wordt er een 5-hoek getekend, maar je kan dit in een meer-hoek wijzigen of zelfs een ster.

Klik in het eigenschappenvenster op Options.

    

Oefening

Teken enkele rechthoeken en een vierkant met afgeronde hoeken. Gebruik hiervoor verschillende lijnstijlen en kleuren.

Oval Tool

Met deze tool kan je ovalen en cirkels tekenen.

Net als een rechthoek bestaan ze uit 2 delen (opvulkleur en lijn). Je kan deze 2 kleuren wijzigen met de Stroke en Fill color.

Kies de oval tool in de Toolbar.

Stel de Stroke en Fill color in en wijzig eventueel de lijnstijl en lijndikte.

Sleep een ovaal op je stage. Indien je dit doet met de SHIFT-toets, krijg je een cirkel.


Oefening