Een Drupalsite meertalig maken

Een Drupalsite meertaligmaken is geen eenvoudig en plezant werkje. Er kruipen heel wat instellingen in. De core van Drupal wordt automatisch vertaald, maar eigen inhoud dien je zelf te vertalen. Hierbij kan Google Translate wat helpen, maar besef goed dat er momenteel nog geen enkele automatische vertalingsdienst goed werk levert. Besef ook dat het vertalen van nodes, knoppen, blokken en views anders werkt.

Algemene instellingen

  modules installeren en activeren: l10n_update, i18n, languageicons, variable

  Instellingen > Talen: taal toevoegen

  Instellingen > Talen tabblad Detectie: gebruiker boven url

  Instellingen > Talen tabblad Pictogrammen: vervang woord

  Structuur > Blokken Blok taalkeuze plaatsen.

  Structuur > Inhoudstypen
Inhoudstype bewerken en meertaligheid activeren.

Opslaan! Bewerk opnieuw hetzelfde inhoudstype.

  Instellingen > Instellingen voor meertaligheid
Tabblad Selectie

Tabblad Node-opties
Tabblad Tekenreeksen


  Instellingen > Interface vertalen
Tabblad Tekenreeksen

Nodes (inhoud) vertalen

Ga naar een node en merk het tabblad vertalen op.

Druk op Bewerken naast een taal.

Vertaal de Titel en de Body. Kies de juiste taal en zorg dat je een menulink maakt en vertaalt. Sla op en herhaal voor alle talen.

Menu-items vertalen

In geval van views en andere modules moeten knoppen vertaald worden. Voor nodes moet dit niet gebeuren.

Ga naar Structuur > Menus > Main Menu Links weergeven

Druk op vertalen.

Klik op Vertaling toevoegen.

Let op: mogelijk krijg je een foutmelding. In dat geval moet je EERST het menu-item bewerken en een taal instellen.

Vervolgens vertaal je pas het item.

Belangrijk: het pad moet voor elke vertaling identiek zijn! Enkel het label mag je wijzigen. Een extra module pathauto i18n maakt dit wl mogelijk.

Blokken vertalen

Bewerk een blok.

Kies voor Save and translate. Je kan nu dadelijk de blokken vertalen.

Je vindt nu ook onder de wieletjes van de blokken translate terug.

Klik op Translate of bewerk de blok en kies voor het tabblad Vertalen.

Kies voor Translate.

Let op: een andere aanpak is dat je per taal een aparte blok maakt en daarbij instelt dat deze enkel voor nl, fr, en, enz getoond wordt. Hierbij heb je het voordeel dat je wl voor elke taal een teksteditor hebt.

Velden vertalen

Wanneer je zelf nieuwe inhoudstypen maakte, maakte je wellicht ook nieuwe velden aan. Ook deze kan je vertalen.

Ga naar inhoudstypen en klik op Velden beheren.

Bewerk een bestaand veld (bv lijst:tekst) of maak een nieuw veld aan.

Klik op Vertalen.

Klik nu op vertalen bij de taal naar keuze.

Klik op Veldinstellingen. Vertaal alle opties.

Probleem: dubbele knoppen

Wellicht merkte je reeds op dat de knoppen nu in elke taal zichtbaar zijn. Dit is omdat we de instellingen van de meertaligheid pas doen nadat de nodes en blokken aangemaakt zijn.

Ga naar structuur > menus

Klik naast Main menu op menu bewerken.

Kies voor de tweede optie Translate and Localize. Sla op.

Bewerk nu elke node (in elke taal!) en sla op (zonder wijzigingen aan te brengen). De dubbele knoppen verdwijnen.

Extra modules

Er zijn nog heel wat zaken die we niet vertaalden. Zo kan je paden niet vertalen, wat toch belangrijk is voor Google. Dit is wl mogelijk via pathauto i18n. Via views i18n kan je ook views vertalen.