Lagen – geavanceerd gebruik

Een laag dupliceren

We hebben reeds geleerd hoe je een object kan kopiëren. Je moet dan een object selecteren, kopiëren, een nieuwe laag maken en het object plakken. Dat zijn heel wat stappen. Je kan echter ook een laag dupliceren. Dan krijg je twee keer dezelfde laag en dus ook automatisch een kopie van het object dat erop staat.

Klik met de rechtermuisknop op de laag die je wenst te dupliceren. Kies voor Laag dupliceren.

Je kan nu de naam kiezen van de nieuwe laag.

Kies voor OK.

Je hebt nu twee identieke lagen.

Deze procedure wordt vaak gebruikt bij fotobewerking. Wanneer je namelijk gaat starten met het bewerken van foto’s, wil je ooit nog terug kunnen gaan naar het origineel. Daarom wordt er altijd eerst een duplicaat gemaakt. Die laag wordt vervolgens verborgen en op slot gezet. Wanneer de foto “stuk” is, kan je nog altijd verder met het duplicaat.

Wanneer je dupliceert, kan je in het venster bij Doel kan je zelfs een ander document kiezen dat open staat!

Lagen koppelen, groeperen en verenigen

Koppelen

Wanneer je meerdere objecten tegelijkertijd wil verplaatsen, kan je de lagen ervan best aan mekaar koppelen.

Dit doe je door ze gewoon allemaal te selecteren.

Klik met een ingedrukte CTRL-toets op elke laag die je wil opnemen in de koppeling.

Wanneer je nu de objecten versleept, zullen ze aan mekaar blijven “plakken”.

Wanneer je de lagen blijvend wil koppelen, klik je op  in het paneel.

Achter elke laag komt dit symbool te staan. De lagen zijn nu blijvend gekoppeld.

Je kan ze terug ontkoppelen door nog eens op de knop  te drukken.

Groeperen

Net zoals je bestanden in een mapje zet, kan je verschillende lagen in een groep zetten. Dit is erg interessant als je heel erg veel lagen hebt. Je kan ze dan classificeren.

Kies voor Laag – Nieuw – Groep.

Je kan deze groep een kleur naar keuze geven.

Je kan nu meerdere lagen selecteren en in de groep slepen.

De lagen krijgen allemaal dezelfde kleur.

Je kan groepen ook sluiten en openen door op het pijltje ervoor te klikken.

Je kan lagen degroeperen door ze terug uit de groep te slepen.

Een tweede en derde manier van groeperen is eerst de te groeperen lagen selecteren en vervolgens kiezen voor Laag – Lagen groeperen of Nieuwe groep van lagen in het paletmenu.

Let op: ook bij een groep heb je een oogje waarmee je de volledige groep lagen kan verbergen in één keer.

Als je een groep verwijdert, kan je kiezen of je enkel de groep of ook de groepeerde lagen wil verwijderen.


Verenigen

Bij het verenigen van lagen, ga je ze samenvoegen tot één laag. Je kan ze dan natuurlijk wel niet meer als afzonderlijke laag behandelen.

Selecteer de lagen en klik er met de rechtermuisknop op.

Er zijn 3 opties:

1/ Lagen samenvoegen

Met deze optie voeg je alle geselecteerde lagen samen tot één laag. De onzichtbare lagen worden hierin NIET opgenomen. De onzichtbare laag blijft niet bestaan.

2/ Verenigen, zichtbaar

Met deze optie voeg je alle geselecteerde lagen samen tot één laag. De onzichtbare lagen worden hierin NIET opgenomen. De onzichtbare laag blijft wel bestaan. De laag die onder de geselecteerde laag stond, wordt OOK opgenomen in de verenigde laag.


3/ Eén laag maken

Indien er onzichtbare lagen in de selectie zitten, krijg je de vraag wat hiermee moet gebeuren: verwijderen of niet.

Indien je kiest voor OK, worden de geselecteerde lagen samengevoegd tot één laag, samen met de onderliggende laag. De onzichtbare lagen worden verwijderd.