De performantie checken via Google PageSpeed Tools

Via Google PageSpeed Tools kan je de performantie checken van je website. Hoe hoog scoort jouw site en hoe snel laadt jouw site in?

Ga naar https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Je kan nu je url intypen. Dit kan de algemene domeinnaam zijn (zelfstudie.be) of van een subpagina (zelfstudie.be/tutorials.php).

Druk op Analyze.

Je krijgt nu de analyze van mobiel en desktop. Wellicht scoor je twee verschillende cijfers. De mobiele weergave is hoe je website op smartphone en tablet vertoond wordt.

Desktop staat voor de "gewone" computer en laptop.

Je krijgt nu tips over goede en slechte punten. Rode punten verdienen erg veel aandacht. Het zijn kritieke verbeterpunten. De gele punten zijn minder dwingend. De groen punten zijn een mooie bevestiging dat je het goed deed.

Je hebt een score van slechts 50% of zelfs minder? Geen paniek! Via soms kleine ingrepen kan je de score ineens 10% doen stijgen. Via onze gids leer je hoe.

Tutorials en Trends

Meer weten?

© 2000 - 2015 Zelfstudie.be - Alle rechten voorbehouden

Website laten maken: kerfuffle.be - Website publiceren: zelfhosting.com