Copyright 2000 - 2017 Zelfstudie.be

Alle rechten voorbehouden
Disclaimer

Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden:

 • De cursussen van zelfstudie.be staan onder copyrights en zijn enkel voor eigen gebruik.
 • Auteursrechten en andere intellectuele rechten mogen niet worden geschonden.
 • De betaling kan uitsluitend via overschrijving gebeuren. Voor een vlotte verwerking dient u de juiste mededeling in te voeren. Na registratie ontvangt u de betalingsgegevens via mail.
 • Er is geen leveringskost.
 • De cursus kan online bekeken worden en wordt aangeboden via webpagina's en niet via PDF of Worddocument. De cursus kan niet afgedrukt worden.
 • Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Dit betekent dat de website onbereikbaar is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht. De webserver op wiens webruimte deze website staat is in dat geval verantwoordelijk voor het onbereikbaar zijn van de cursussen.
 • Ondersteuning bij een cursus wordt enkel verleend als dit een deel van de aankoop is. De ondersteuning wordt steeds verleend via e-mail en dit door de auteur van de cursus. Meestal worden vragen binnen de 24 u beantwoord. Dit kan soms echter wat langer duren als de auteur ziek of op vakantie is.
 • Indien er een overeenkomst is van ondersteuning, worden enkel vragen met betrekking tot het onderwerp (aangekochte cursus) beantwoord.
 • Uw lidmaatschap is blijvend. U krijgt dus ten alle tijden toegang tot uw cursus. Dit onder voorbehoud dat de website gedurende een korte periode offline is. Ondersteuning is steeds voor één jaar.
 • Het is verboden uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Indien we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, sluiten we de account dadelijk af.
 • Door u te registreren, geeft u toestemming dat we u mogen informeren over nieuwe acties, cursussen en dergelijke. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, ...) worden voor geen andere doeleinden gebruikt en worden niet aan derden overgedragen.
 • De copyrights mogen niet geschonden worden.
 • Wegens spam, durft ons e-mailadres wel eens te wijzigen. Wanneer u niet dadelijk antwoord krijgt, raden we u aan om het contactformulier te gebruiken, dat uw vraag steeds naar het juist e-mailadres zal sturen. Andere communicatiemiddelen zoals Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Whatsapp, enz gebruiken wij niet. Gelieve dus steeds vragen en opmerkingen via mail te sturen.
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te kopiëren naar andere websites of af te drukken en te verspreiden aan derden!
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties.
 • Wanneer u verwijst naar onze cursussen, moet steeds naam van de website en url vermeld worden. U dient ons daarvan ook op de hoogte te brengen.
 • Vlaamse leerkrachten krijgen 10% korting bij registratie van een cursus en/of pakket, indien zij bij registratie de code op hun persoonlijke lerarenkaart invoeren. Bij registratie verklaren ze dat het een persoonlijke code betreft. Deze korting is enkel geldig voor leerkrachten en NIET voor scholen. Er kan dus ook geen factuur gemaakt worden op naam van de school. Een lerarenkorting is strict persoonlijk. U mag deze dus niet van uw partner, familielid of kennis gebruiken.
 • Wanneer u zich registreert voor het exclusief pakket en dit vervolgens betaalt, krijgt u toegang tot alle cursussen op zelfstudie.be. Hier horen ook de toekomstige cursussen bij.
 • Zelfstudie.be logt welke cursussen (en desbetreffende pagina's) er door gebruikers bezocht worden.
 • Zelfstudie.be geeft nooit gegevens van zijn leden aan derden.
 • Gelet op de bijzondere aard van onze producten en diensten kan er aldus en aldus verzaakt worden binnen een termijn van 24 uur na aanschaf met verwijdering van alle bestanden op uw PC
 • De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

 • Indien we ernstige inbreuken vaststellen tegen deze gebruikersovereenkomst, zullen we niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Deze gebruikersovereenkomst werd opgemaakt in samenspraak met een Belgische en Nederlandse advocaat, comform de EG-richtlijn. De Eg-richtlijn 97/7 van 20 mei 1997 betreffende bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten is geïmplementeerd in:

- Nederland in het Burgerlijk Wetboek, en;

- België in de Wet op de handelspraktijken.

Download deze gebruikersovereenkomst als PDF.

 

Auteursrechten

Onder inhoud verstaan we alle teksten, stukken cursus, afbeeldingen, ideeën die op deze website staan.

Het gebruik van de inhoud valt onder de voorwaarden die de auteur zelf stelt. In alle gevallen blijft de auteur alle rechten behouden. Kopiëren van inhoud naar andere websites is NIET toegestaan, zelfs mits vermelding van de bron.

Een link leggen naar een pagina van zelfstudie.be, mits vermelding van bron is WEL toegestaan.

Het is nadrukkelijk verboden inhoud van Zelfstudie.be, geheel of gedeeltelijk te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Je mag een account niet doorgeven of laten gebruiken door derden. Houd je accountgegevens steeds voor jezelf.

Indien je een cursus of stuk van een cursus in schoolverband wil gebruiken (bv als handboek gebruiken in je klas), dan kan je terecht op www.indeklas.com. Het is verboden om cursussen of gedeelten van zelfstudie.be in je klas te gebruiken!

Je mag de cursussen in digitale of afgedrukte versie NIET uitdelen aan anderen. Je delen van een cursus niet publiceren op je eigen website. Je mag een afgedrukte of digitale versie NIET gebruiken in de klas. Hiervoor verwijzen we je naar www.indeklas.com. In dit geval wordt er een gebruikersovereenkomst op maat gemaakt.
We streven er steeds naar auteursrechten en bronvermeldingen op een correcte manier na te leven. Mochten bepaalde auteurs, firma's, ... menen dat dit niet het geval is, dienen ze dit te melden. De situatie wordt dan onmiddellijk rechtgezet.

Aansprakelijkheid

Hoewel Zelfstudie.be ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de inhoud juist is op het moment waarop die wordt ontvangen of in de context waarin die wordt gebruikt. Zelfstudie.be kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de inhoud, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

 • De webmaster van de websites waar Zelfstudie.be naar verwijst is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar website.

We streven er steeds naar auteursrechten en bronvermeldingen op een correcte manier na te leven. Mochten bepaalde auteurs, firma's, ... menen dat dit niet het geval is, dienen ze dit te melden. De situatie wordt dan onmiddellijk rechtgezet.

>

Voor vragen en/of opmerkingen kan u contact opnemen.

 

© 2000 - 2017 Zelfstudie.be - Alle rechten voorbehouden

Website laten maken: kerfuffle.be - Website publiceren: zelfhosting.com