Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden:

 • De cursussen van zelfstudie.be staan onder copyrights en zijn enkel voor eigen gebruik.
 • Auteursrechten en andere intellectuele rechten mogen niet worden geschonden.
 • De betaling kan uitsluitend via overschrijving gebeuren. Voor een vlotte verwerking dient u de juiste mededeling in te voeren. Na registratie ontvangt u de betalingsgegevens via mail.
 • Er is geen leveringskost.
 • De cursus kan online bekeken worden en wordt aangeboden via webpagina's en niet via PDF of Worddocument. De cursus kan niet afgedrukt worden.
 • Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Dit betekent dat de website onbereikbaar is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht. De webserver op wiens webruimte deze website staat is in dat geval verantwoordelijk voor het onbereikbaar zijn van de cursussen.
 • Ondersteuning bij een cursus wordt enkel verleend als dit een deel van de aankoop is. De ondersteuning wordt steeds verleend via e-mail en dit door de auteur van de cursus. Meestal worden vragen binnen de 24 u beantwoord. Dit kan soms echter wat langer duren als de auteur ziek of op vakantie is.
 • Indien er een overeenkomst is van ondersteuning, worden enkel vragen met betrekking tot het onderwerp (aangekochte cursus) beantwoord.
 • Uw lidmaatschap is blijvend. U krijgt dus ten alle tijden toegang tot uw cursus. Dit onder voorbehoud dat de website gedurende een korte periode offline is. Ondersteuning is steeds voor één jaar.
 • Het is verboden uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Een account is steeds strikt persoonlijk en mag niet gedeeld worden. Indien we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, sluiten we de account dadelijk af.
 • Door u te registreren, geeft u toestemming dat we u mogen informeren over nieuwe acties, cursussen en dergelijke. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, ...) worden voor geen andere doeleinden gebruikt en worden niet aan derden overgedragen.
 • De copyrights mogen niet geschonden worden.
 • Wegens spam, durft ons e-mailadres wel eens te wijzigen. Wanneer u niet dadelijk antwoord krijgt, raden we u aan om het contactformulier te gebruiken, dat uw vraag steeds naar het juist e-mailadres zal sturen. Andere communicatiemiddelen zoals Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Whatsapp, enz gebruiken wij niet. Gelieve dus steeds vragen en opmerkingen via mail te sturen.
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te kopiëren naar andere websites of af te drukken en te verspreiden aan derden!
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties.
 • Wanneer u verwijst naar onze cursussen, moet steeds naam van de website en url vermeld worden. U dient ons daarvan ook op de hoogte te brengen.
 • Vlaamse leerkrachten krijgen 10% korting bij registratie van een cursus en/of pakket, indien zij bij registratie de code op hun persoonlijke lerarenkaart invoeren. Bij registratie verklaren ze dat het een persoonlijke code betreft. Deze korting is enkel geldig voor leerkrachten en NIET voor scholen. Er kan dus ook geen factuur gemaakt worden op naam van de school. Een lerarenkorting is strict persoonlijk. U mag deze dus niet van uw partner, familielid of kennis gebruiken.
 • Wanneer u zich registreert voor het exclusief pakket en dit vervolgens betaalt, krijgt u toegang tot alle cursussen op zelfstudie.be. Hier horen ook de toekomstige cursussen bij.
 • Zelfstudie.be logt welke cursussen (en desbetreffende pagina's) er door gebruikers bezocht worden.
 • Zelfstudie.be geeft nooit gegevens van zijn leden aan derden.
 • Gelet op de bijzondere aard van onze producten en diensten kan er aldus en aldus verzaakt worden binnen een termijn van 24 uur na aanschaf met verwijdering van alle bestanden op uw PC
 • De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

 • Indien we ernstige inbreuken vaststellen tegen deze gebruikersovereenkomst, zullen we niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Deze gebruikersovereenkomst werd opgemaakt in samenspraak met een Belgische en Nederlandse advocaat, comform de EG-richtlijn. De Eg-richtlijn 97/7 van 20 mei 1997 betreffende bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten is geïmplementeerd in:

- Nederland in het Burgerlijk Wetboek, en;

- België in de Wet op de handelspraktijken.

Download deze gebruikersovereenkomst als PDF.

© 2000 - 2017 Zelfstudie.be - Alle rechten voorbehouden

Website laten maken: kerfuffle.be - Website publiceren: zelfhosting.com